Chính sách hoàn tiền

Cảm ơn bạn đã mua sắm tại MAVA

Nếu bạn không hoàn toàn hài lòng với việc mua hàng của mình, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.

Để bắt đầu hoàn tiền, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo hotline 0326.436.909 . Nếu lợi nhuận của bạn được chấp nhận, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình hoàn trả. Nếu việc trả lại hàng của bạn được chấp nhận, chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhãn gửi hàng trả lại, cũng như hướng dẫn về cách thức và địa điểm gửi gói hàng của bạn. Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền theo phương thức thanh toán chuyển khoản sau khi nhận được hàng.

Bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi trả lại nào tại mava.com.vn@gmail.com

Trả lại

Chúng tôi cam kết hoàn tiền 100% nếu sản phẩm bị lỗi hoặc hư hỏng. Chúng tôi có chính sách hoàn trả trong 30 ngày, nghĩa là bạn có 30 ngày sau khi nhận được hàng để yêu cầu hoàn trả.

Để đủ điều kiện được trả lại, mặt hàng của bạn phải chưa được sử dụng và ở tình trạng tương tự như khi bạn nhận được.

  • Mặt hàng của bạn phải ở trong bao bì gốc.
  • Mặt hàng của bạn cần phải có hóa đơn hoặc bằng chứng mua hàng.
  • mặt hàng chưa sử dụng, còn nguyên tem mác và trong bao bì gốc

Hư hỏng và sự cố

Vui lòng kiểm tra đơn đặt hàng của bạn khi nhận được và liên hệ ngay với chúng tôi nếu mặt hàng bị lỗi, hư hỏng hoặc nếu bạn nhận được mặt hàng không phù hợp để chúng tôi có thể đánh giá vấn đề và khắc phục sự cố.

Các trường hợp ngoại lệ/mặt hàng không thể trả lại

Một số loại mặt hàng không thể được trả lại, chẳng hạn như hàng dễ hỏng ( thực phẩm, hoa hoặc thực vật), sản phẩm tùy chỉnh (chẳng hạn như đơn đặt hàng đặc biệt hoặc mặt hàng cá nhân hóa) và hàng hóa chăm sóc cá nhân (chẳng hạn như sản phẩm làm đẹp) . Chúng tôi cũng không chấp nhận trả lại các vật liệu nguy hiểm, chất lỏng dễ cháy. Vui lòng liên hệ nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về mặt hàng cụ thể của mình.

*Thật không may, chúng tôi không thể chấp nhận trả lại các mặt hàng giảm giá hoặc thẻ quà tặng*

Trao đổi

Cách nhanh nhất để đảm bảo bạn có được thứ mình muốn là trả lại mặt hàng bạn có và sau khi việc trả lại được chấp nhận, hãy mua riêng mặt hàng mới.

Hoàn lại tiền

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sau khi chúng tôi nhận được và kiểm tra hàng trả lại của bạn, đồng thời cho bạn biết khoản tiền hoàn lại có được chấp thuận hay không. Nếu được chấp thuận, bạn sẽ tự động được hoàn tiền theo phương thức thanh toán ban đầu của mình trong vòng 2 ngày làm việc. 
Nếu đã hơn 2 ngày làm việc kể từ khi chúng tôi chấp thuận việc hoàn trả của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại 0326 436 909